Arctic Pump Solution AS leverer en rekke sjøvannspumper, skreddersydd for arktisk klima og Barentshavet. Pumpene er i stand til å håndtere ekstreme forhold. Under tøffe forhold er skader på grunn av is og lav temperatur kritisk. Vi utvikler pålitelige pumper laget for disse forholdene.

Arctic Pump Solution leverer teknologi for pumper og pumpesystemer til shipping, offshore- og petroleumsindustrien og maritim utstyrsindustri.

Sammen med våre partnere driver Arctic Pump Solution forskning og utvikling innen marin teknologi i et globalt marked med hovedvekt på maritim sektor, olje og offshore samt gruve- og fiskeindustrien.

PUMPER TILPASSET ARKTISK KLIMA