Bærekraft

Vår virksomhet skal bidra til en bærekraftig utvikling, reflektere sosiale ansvar, og være basert på høye krav til etikk og åpenhet.

Etiske regler for Arctic Pump Solution AS

 

 

 

 

 

 

Samfunnsansvar

Arctic Pump Solutions grunnleggende verdier og etiske regler er det naturlige utgangspunkt for å beskrive hvordan samfunnsansvar gjennomføres i selskapet, og et uttrykk for virksomhetens måte å arbeide på nasjonalt og internasjonalt. Det er helt sentralt at alle medarbeiderne kjenner seg igjen og har samfunnsansvaret i ryggmargen, samtidig skal det være noe å strekke seg mot – en retning å gå i. Vårt samfunnsansvar skal signalisere overfor omverdenen hva Arctic Pump Solution er opptatt av, vil stå for og hvordan våre prosjekter gjennomføres.

ARCTIC PUMP SOLUTION forplikter seg til å:

    • Være en solid og langsiktig samarbeidspartner
    • Ta ekstra vare på egne medarbeidere
    • Ta ansvar for det ytre miljø
    • Gi merverdi til lokalsamfunnet
    • Begeistre og inspirere virksomhetens interessenter

Vår CSR plakat