Personvernerklæring for Arctic Pump Solution AS

Denne personvernerklæringen gjelder for Arctic Pump Solution AS sitt nettsted, arcticpumps.no. Arctic Pump Solution AS (org. no. 917 073 279) blir heretter omtalt som APS.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, tlfnummer osv.

APS arbeider etter gjeldende lover og regler når det gjelder personvern, og har derfor valgt å bruke nettsiden kun til ekstern informasjon uten å innhente informasjon om brukerne på noen måte.

APS samler ikke inn opplysninger og informasjon om brukerne av nettstedet arcticpumps.no. Det benyttes heller ikke cookies på nettstedet.

Kontakt oss på sales@arcticpumps.no om noe er uklart.